O firmie:


Nazwa: DBO Polska sp. z o.o.


NIP:


Adres: Hetmańska 65A


Miejscowość: Białystok


Kod pocztowy: 15-727


Telefon: 533 454 699


Domena: http://nowafundacjarodzinna.pl/


Opis:


Rozwiązanie fundacji rodzinnej to decyzja, która wymaga starannej analizy i zrozumienia przepisów prawnych oraz konsekwencji społecznych i ekonomicznych. Proces ten jest zwykle skomplikowany i wymaga zaangażowania wielu specjalistów.

Pierwszym krokiem w procesie likwidacji fundacji rodzinnej jest podjęcie uchwały przez zarząd fundacji lub inne uprawnione organy. Decyzja taka powinna być podjęta zgodnie z zasadami określonymi w statucie fundacji oraz przepisami prawa. Należy przy tym pamiętać, że każda fundacja działa na podstawie indywidualnie ukształtowanych przepisów, co oznacza, że procedury mogą się różnić w zależności od konkretnej organizacji.

Kolejnym etapem jest zgłoszenie zamiaru likwidacji do odpowiedniego rejestru sądowego. Jest to ważny moment w procesie, gdyż od tego momentu fundacja rodzinna uznawana jest za znajdującą się w stanie likwidacji. W tym czasie fundacja nadal może prowadzić swoją działalność, jednak powinna być ona ograniczona wyłącznie do czynności niezbędnych do zakończenia działalności i rozliczenia zobowiązań.

Jednym z najważniejszych aspektów rozwiązania fundacji jest właściwe rozdysponowanie jej majątku. Zgodnie z prawem, majątek fundacji po jej rozwiązaniu powinien być przeznaczony na cele zgodne z jej statutowymi celami lub przekazany innym organizacjom o podobnym profilu działania. Decyzje w tym zakresie należą do likwidatorów fundacji, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie całego procesu w sposób zgodny z prawem i statutem fundacji.

W trakcie likwidacji niezbędne jest również rozliczenie się z wszelkimi zobowiązaniami fundacji. Obejmuje to zarówno zobowiązania finansowe, jak i te wynikające z umów zawartych przez fundację. Likwidatorzy muszą upewnić się, że wszystkie długi zostały uregulowane, a majątek fundacji został rozdysponowany zgodnie z jej misją i statutem.

Oceń firmę (0 z 0 głosów)

DODAJ OPINIE O DBO Polska sp. z o.o.

Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

FIRMY W OKOLICY:Adwokat Mirosław Dęmski

https://adwokat-augustow.pl/

TECHMASZ - Cezary Kalinowski

https://maszyny-szwalnicze.pl/

Feniks Chemia

https://fenikschemia.pl